PROTOCOLO SINISTRO ASISA
APP FGP
ELECCIONES FGP 2022
ELECCIONES FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE
logo azul

Ene 11

CURSO FORMATIVO DE PATINAXE ARTÍSTICO MODALIDADE LIBRE

A F.G.P. convoca un curso formativo para aquelas personas interesadas en coñecer en profundidade a asignación das QOE y e dos componentes artísticos dos patinadores da modalidad  de libre según o Sistema Rollart. O curso estará impartido por Mario Calzas e Laia Pastrana, xuíces internacionais de patinaxe artístico.

O curso, será realizado en modalidade online. Cada asistente poderá conectarse desde una única dirección por persona.

 

O curso no poderá ser grabado, compartido e/o difundido por calquer tipo de vía o medio. O incumprimento destas condicións seguirá o cauce legal pertinente.

 

Este terá lugar o día 22 de xaneiro, de 10 a 14 horas no caso dos módulos 1, 2 e 3 e o 29 de xaneiro, no mesmo horario, para os módulos 4 e 5.

 

 

O curso terá un enfoque fundamentalmente práctico a través de multitude de vídeos sobre programas de patinaxe artístico para perseguir os siguientes obxetivos:

1) Desenrolar un coñecemento profundo sobre o que aporta valor a un patinador  nun programa de patinaxe libre dende o punto de vista da CALIDADE de los saltos, combinados, piruetas e secuencias.

2) Poñer en práctica o sistema de valoración das componentes artísticas, entendidas como: Habilidades de patinaxe, Transiciós, Coreografía e Performance.

3) Exemplos prácticos de traballo de compoñentes durante os adestramentos.

4) Coñecer o funcionamiento dun panel de Xuíces.

5) Entender o desenrolo dunha competición co sistema Rollart.

6) Resolver as dúbidas dos asistentes respecto a estratexia de montaxe dos discos dos seus patinadores.

7) Preparar a aqueles posibles candidatos que querian conseguir o título de xuíz autonómico de libre.

 

O requisitos para poder asistir ó curso serán os seguintes:

– Tener polo menos 16 años cumpridos no intre de realizar la inscripción.

– Ter suscrito licencia federativa en la F.G.P. o menos unha vez nos últimos 4 años, ben sexa como patinador, adestrador, xuíz, delegado ou varias licencias á vez.

 

O contido do curso divididarase nos siguientes bloques temáticos:

MÓDULO 1: Introducción. 

1.1. Funcionamento de panel de xuíces.

1.2.Asignación de QOE e compoñentes.

MÓDULO 2: QOE en saltos e piruetas.

2.1. Saltos sinxelos e saltos combinados.

2.2.Piruetas sencillas e combinadas.

MÓDULO 3: QOE en secuencias.

3.1. Secuencia de pasos.

3.2. Secuencia coreográfica

MÓDULO 4: Habilidades e transicións.

4.1.Habilidades de patinaxe.

4.2. Transicións

MÓDULO 5: Coreografía e performance.

5.1. Coreografía.

5.2. Performance.

 

TALLER: Só para candidatos a examen.

T1. Puntuación definitiva dun programa.

T2. Dúbidas dos candidatos o exame.

 

 

O final de cada apartado temático haberá un turno de resolución de dúbidas para que o curso sea o máis completo e os asistentes poidan sacar o maior proveito.  A tasa de inscripción é de 50€. Los interesados deberán realizar una preinscripción online a través del siguiente LINK

A data límite de preinscripción finaliza o vindeiro 11 de xaneiro ás 20:00 horas.

Posteriormente realizarase a inscripción definitiva, una vez informado do procedimiento para o pago da tasa. Dita inscripción finalizará o día 17 de xaneiro ás  20:00 horas.

A dirección de correo electrónico que se complete no formulario da preinscripción será a que a F.G.P. enviará toda la información referente o curso. Por favor, asegúrese de introducir unha dirección de e-mail correcta. Non se admitirá ninguna inscripción realizada fora de plazo.

 

EXAMEN PARA JUEZ ROLLART

O inscritos al curso terán, ademáis, a posibilidade de presentarse o exame de Xuí Rollart que se celebrará o 27 de marzo de 2022 se cumplen co siguiente requisito:

– Non haber suscrito licenza de adestrador en la tempada 2021 ni para a tempada 2022. Para poder presentarse o exame, terán que marcar con un “SÍ” na casilla de “Estou interesado en examinarme para Xuíz” do formulario de preinscripción.

Neste caso terán que abonar unha tasa adicional de 50 € que dará dereito a:

– Asistir a un taller práctico no que se pondrán a probar os coñecementos adquiridos cun mínimo un mes de antelación da celebración do exame.

O taller práctico celebrararase o 27 de febrero de 2022 en horario de tarde. Será en modalidad online.

– Presentarse ó exame de xuíz Rollart de Libre que se celebrará o 27 de marzo de 2022. O abono da tasa do examen farase cando se abra o período de inscripción e unha a vez proporcionese toda a información detallada do procedimiento de exame.

As datas poderán verse modificadas en función de circunstancias alleas a F.G.P.

Aqueles que se inscriban o exame e o aproben, deben ter en cuenta que no poderán ser designados para xuzgar ningún campionato oficial desde o momento no que suscriban unha nova licencia de adestrador para exrcer como tal na F.G.P. Calquera modificación será notificada coa debida antelación.

 

Oficinas y Sede Social
Praza de Agustín Díaz, nº 3
15008 - A Coruña
Redes Sociales
Página Web | www.fgpatinaxe.gal
Facebook y Twitter | FGPatinaxe
Datos de Contacto
Email General | secretaria@fgpatinaxe.gal
Tfno | 981 130 994 - Fax | 981 134 183
Copyrights © All Rights Reserved FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE AVISO LEGAL