logo fgp

Nov 16

Aprobada en Asamblea la Convocatoria de elecciones a la presidencia de la Federación Galega de Patinaxe

 

Trala celebración dunha Asamblea Xeral Extraordinaria da F.G.P este luns día 15 aprobouse a convocatoria de eleccións á presidencia da Federación Galega de Patinaxe, polo tempo que resta para a terminación do periodo correspondente o mandato ordinario, así como o borrador do almanaque electoral.

 

Asimesmo, tamén autorizou a Xunta xestora a introducir as modificacións que considere introducir a Xunta. O seguinte paso é a confirmación ou envío de modificaciones por parte da Secretaría Xeral para o Deporte.

 

Lembramos co almanaque electoral é o seguinte:

22 de novembro de 2021

As 21 :00 horas fin do prazo para presentar as candidaturas á Presidencia da FGP.

Fin do prazo para interpoñer recurso contra o acto da convocatoria ante o CGXD. Proclamación da lista provisional de persoas candidatas.

25 de novembro de 2021

As 14:00 horas fin do prazo para formular reclamacións ante a Xunta Electoral contra a lista provisional de candidatos.

Designación por sorteo celebrado pola Xunta Electoral dos membros titulares e suplentes da mesa electoral

30 de novembro de 2021

Fin do prazo para resolver as reclamacións ante a Xunta Electoral contra a lista provisional de candidatos.

Fin do prazo para que os membros das mesas electorais acepten a designación

3 de decembro de 2021

Fin do prazo para interpoñer recurso ante o CGXD contra a resolución da Xunta Electoral.

10 de decembro de 2021

Fin do prazo para resolver os recursos plantexados ante o CGDX.

13 de decembro de 2021

Proclamación definitiva das persoas candidatas á Presidencia.

15 de decembro de 2021

As 20:30 horas constitución da Asamblea Xeral para a elección a Presidente.

Constitución da mesa electoral.

Proceso de elección do Presidente.

Levantamento da acta cos resultados das eleccións.

16 de decembro de 2021 21 de decembro de 2021

Publicación dos resultados das eleccións no taboleiro de anuncios da Federación e na súa páxina web.

Fin do prazo para plantexar recurso ante CGXD contra a resolución da Xunta Electoral.

24 de decembro de 2021

Fin do prazo para resolver os recursos plantexados ante o CGXD

27 de decembro de 2021

Proclamación definitiva pola Xunta Electoral do cargo de Presidente da Federación.

28 de decembro de 2021

Toma de posesión do cargo polo Presidente da Federación.

30 de decembro de 2021

Remisión da copia da acta da toma de posesión á Secretaría Xeral para o Deporte.

 

 

 

 

Oficinas y Sede Social
Praza de Agustín Díaz, nº 3
15008 - A Coruña
Redes Sociales
Página Web | www.fgpatinaxe.gal
Facebook y Twitter | FGPatinaxe
Datos de Contacto
Email General | secretaria@fgpatinaxe.gal
Tfno | 981 130 994 - Fax | 981 134 183
Copyrights © All Rights Reserved FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE AVISO LEGAL